Reclame Code Commissie herziet uitspraak: ‘Radiospotjes Gendertwijfel niet ongepast en niet nodeloos kwetsend’

‘De vrijheid van meningsuiting betreft niet alleen de inhoud van een boodschap, maar ook de toon waarop en de vorm waarin die wordt geuit’; zo luidde de eerste uitspraak van de Reclame Code Commissie in april dit jaar. Gendertwijfel ging in beroep tegen deze uitspraak van de Reclame Code Commissie. De herziene uitspraak van het College van Beroep van diezelfde commissie was anders: de radiospotjes die Gendertwijfel.nl eerder dit jaar uitzond tegen de nieuwe Transgenderwet waren niet ongepast en de toon waarop de boodschap werd gebracht was niet ‘nodeloos kwetsend’.

Gendertwijfel is content met deze uitspraak: “In een belangrijk debat als dit over de nieuwe Transgenderwet mogen alle argumenten open gewisseld worden, en mag het niet zo zijn dat de tegenstem op grond van zoiets subjectiefs als ‘de toon’ bij voorbaat wordt buitengesloten.”

In beroep
Op 3 april 2023 oordeelde de Reclame Code Commissie nog dat de spotjes die Gendertwijfel.nl heeft uitgezonden ‘spottend en neerbuigend’ waren en daarom ‘nodeloos kwetsend’. Klachten tegen de radiospotjes waren onder andere door Transgender Netwerk Nederland en WOMEN Inc. ingediend. Gendertwijfel.nl is op 17 mei 2023 tegen deze uitspraak in beroep gegaan bij het College van Beroep van de Reclame Code Commissie. Het gevoerde verweer heeft het College tot de conclusie gebracht dat het ‘aanvaardbaar’ is om een standpunt over een wetswijziging ‘op een pakkende wijze’ te verwoorden. Citaat uit de uitspraak van het college: ‘Dit geldt ook indien de wijze waarop dit gebeurt diegenen kwetst die door deze wetgeving worden geraakt (in dit geval transgender personen). De vrijheid van meningsuiting geldt immers ook voor mededelingen die beledigend, schokkend of verontrustend zijn. Artikel 10 van de Europese Rechten van de Mens beschermt daarbij niet alleen de inhoud van de geuite ideeën en de informatie, maar ook de vorm waarin deze worden gebracht.’

Volledig zijn onmogelijk
Het College van Beroep plaatst wel de kritische kanttekening dat de spotjes van Gendertwijfel.nl niet alle nuances van het wetsvoorstel naar voren hebben gebracht. Gendertwijfel: “Wij zijn het direct eens dat radiospotjes geen feitelijke onjuistheden mogen bevatten. Maar in een radiospotje ontbreekt het nu eenmaal aan de tijd en ruimte om het gehele wetsvoorstel, met alle nuances, mitsen en maren, uitgebreid voor het voetlicht te brengen. Het doel van onze campagne was en is het blootleggen van de aanvechtbare gedachtegang dat geslacht een keuze is.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *