Gendertwijfel gaat in hoger beroep tegen uitspraak Reclame Code Commissie

Radiocommercial Gendertwijfel nodeloos kwetsend? ‘Een subjectief en willekeurig oordeel’

De Reclame Code Commissie heeft afgelopen maandag uitspraak gedaan inzake klachten tegen de laatste campagne van Gendertwijfel. Drie van de vier klachten zijn hierbij ongegrond verklaard. De commissie oordeelt wel dat de radiocommercial van Gendertwijfel nodeloos kwetsend is voor (jonge) transgenders. De campagne Gendertwijfel: “Een zeer verrassende uitspraak, omdat dit een zeer subjectief oordeel is. Genderdysforie is een serieus onderwerp, dat vraagt om een waardige en goede toon. Sinds het ontstaan van de campagne is het altijd ons doel geweest op die wijze een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke en politieke debat. De uitspraak van de Reclame Code Commissie laat zien dat er in gevoelige maatschappelijke thema’s vrijwel geen ruimte is voor tegengeluid. Wij gaan dan ook in beroep tegen deze uitspraak.”

Vele klachten die tegen onze campagne zijn ingebracht, zijn door de Reclame Code Commissie verworpen. De Gendertwijfel-campagne was niet anoniem (zonder duidelijke afzender). De radiospotjes waren niet ‘discriminerend’, appelleerden niet aan angst, waren niet ‘haatzaaiend’ en zetten evenmin aan tot ‘psychisch geweld’, zoals de klachten van Transgender Netwerk Nederland en Women Inc. luidden. De reclame was ook niet ‘misleidend’ of ‘in strijd met het algemeen belang’. De Reclame Code Commissie meldt in haar uitspraak al deze klachten ongegrond te verklaren. De commissie oordeelt tevens dat de onderbouwing van de campagne ruim voldoende is geborgd in de diverse documenten op de website gendertwijfel.nl.

Ongegrond
Drie van de vier klachten zijn met de uitspraak van de Reclame Code Commissie dus ongegrond verklaard. De vierde klacht, ‘de commercial is nodeloos kwetsend’, is wel gegrond verklaard. De Reclame Code Commissie vindt de stembuiging in de voice-over in de commercial doorslaggevend. Tegen die uitspraak gaat Gendertwijfel in beroep. Over genderdysforie wordt op dit moment een maatschappelijk debat gevoerd, soms in felle bewoordingen. Gendertwijfel realiseert zich dat er achter dit debat veel pijn schuilgaat bij mensen die worstelen met hun biologische geslacht. Met die wetenschap heeft de campagne altijd gestreefd naar een goede en waardige toon in haar uitingen, haar uitingen altijd onderbouwd met wetenschappelijke studies over dit onderwerp en er altijd naar gestreefd om jonge en vaak kwetsbare mensen te beschermen. Met deze uitspraak van de Reclame Code Commissie wordt, met een beroep op ‘veranderde maatschappelijke omstandigheden’, het maatschappelijk debat in de kiem gesmoord. Het kapittelen en de mond snoeren van een van de betrokken partijen laat de willekeur en subjectiviteit in dit debat zien.

Doel campagne
De campagne Gendertwijfel is bedoeld om een bijdrage te leveren aan een open en democratisch debat. Dit is nodig, omdat er in de maatschappij verschillende opvattingen bestaan over de nieuwe Transgenderwet. Met de laatste campagne-uiting werd de Tweede Kamer in een radiocommercial opgeroepen tegen de nieuwe Transgenderwet te stemmen. Dat is de reden dat Gendertwijfel in beroep gaat tegen het oordeel van de Reclame Code Commissie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *