Campagne Gendertwijfel overweegt kort geding tegen JC Decaux om weghalen abri’s

Sinds afgelopen maandag hangen er op 148 locaties in Nederland posters in abri’s waarin wordt opgeroepen om na te denken over de nieuwe Transgenderwet. In Den Haag heeft de exploitant van de digitale abri’s (JC Decaux) de billboards offline gehaald. Reden: de campagne wordt door de exploitant ‘transfobic’ genoemd. Een grove aanklacht, die op geen enkele wijze recht doet aan de intenties van de campagne Gendertwijfel: het debat wordt gesmoord, de tegenstanders van de nieuwe Transgenderwet worden monddood gemaakt. De campagne Gendertwijfel spant mogelijk een kort geding aan tegen JC Decaux.

Op het bedrijf dat de posters heeft geplaatst werd morele druk uitgeoefend om de posters weg te halen, excuses aan te bieden en beterschap te beloven. In de gemeenteraden van Den Haag, Tilburg en Gouda hebben de fracties van PvdD, D66 en PvdA hun colleges opgeroepen om actie tegen de campagne te ondernemen.

Bedoeling
De posters verwijzen naar de website www.gendertwijfel.nl waar een manifest te vinden is waarin bezwaren tegen de nieuwe wet, vanuit verschillende hoeken van de samenleving, zijn opgesomd. De bedoeling van posters en manifest is een fatsoenlijk, inhoudelijk debat over een wet die omstreden is, slecht doordacht en in bepaalde situaties zelfs gevaarlijk. Daarom zou zorgvuldigheid voorop moeten gaan, omdat het gaat over de toekomst van personen. 

Debat ontbreekt
Maar er komt niet echt een debat op gang. In plaats daarvan wordt onze uitnodiging tot discussie gepareerd met oproepen tot geweld, vandalisme en een verbod op onze campagne. Op Twitter en andere sociale media circuleren oproepen om de abri’s te bekladden (een oproep waaraan inmiddels op verschillende plaatsen gehoor is gegeven). Bij de Reclame Code Commissie zijn inmiddels vijftien klachten tegen onze campagne ingediend, omdat die ‘gevaarlijk’ zou zijn en zou ‘aanzetten tot discriminatie’.

Vrijheid van meningsuiting in geding
Met deze oproepen worden fundamentele burgerrechten aangetast. In een gezonde democratie mogen niet alleen de stemmen van de voorstanders maar ook die van tegenstanders van een nieuw wetsvoorstel worden geuit en gehoord. De vrijheid van meningsuiting is in het geding, en dreigt voor geweld, vandalisme en oproepen tot censuur te worden gesmoord.

Campagne gaat door
Wij verzetten ons hiertegen, laten ons door dit alles niet intimideren en zetten onze campagne voort – niet het minst omdat het in dit wetsvoorstel om de toekomst van kwetsbare groepen jongeren en vrouwen gaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *