Campagne Gendertwijfel in Den Haag weer in de lucht

JC Decaux ziet belang maatschappelijk debat

De campagne Gendertwijfel is weer te zien op de digitale abri’s in Den Haag. Exploitant JC Decaux heeft de campagne na een korte stop weer online gezet. Ze geven aan dat stoppen niet had gemogen, deze campagne is legitiem en onderdeel van het democratisch proces. De campagne Gendertwijfel reageert opgetogen: ‘Het is goed om te zien dat JC Decaux het belang van een goed en grondig maatschappelijk debat ziet. Deze houding staat haaks op de intolerante opstelling van diverse politieke fracties in ons land. Voor hen lijkt de vrijheid van meningsuiting allerminst vanzelfsprekend.’

Met het opnieuw zichtbaar zijn van de campagne Gendertwijfel zal de campagne ook geen kort geding aanspannen tegen JC Decaux.

Manifest breed ondertekend
De campagne Gendertwijfel roept met een manifest en posters op tot een fatsoenlijk, inhoudelijk debat. De posters verwijzen naar de website www.gendertwijfel.nl, waarop een manifest te lezen valt met de bezwaren tegen de nieuwe Transgenderwet. De bezwaren tegen de wet komen uit verschillende hoeken van de samenleving. Dat is ook terug te zien in het aantal ondertekenaars van het manifest: onafhankelijk journalisten, wetenschappers, (oud-)bestuurders, medici, mensen uit de GGZ en feministen.

Vrijheid van meningsuiting
In de gemeenteraden van Den Haag, Tilburg en Gouda hebben de fracties van PvdD, D66 en PvdA hun colleges opgeroepen om actie tegen de campagne te ondernemen. Het gaat zelfs zover dat op sociale media onze oproep tot discussie gepareerd wordt met oproepen tot geweld, vandalisme en een verbod. Oproepen die het belang van de campagne Gendertwijfel alleen maar onderstrepen, omdat ‘de andere mening’ niet eens te berde gebracht mag worden. De vrijheid van meningsuiting in Nederland wordt zo ernstig bedreigd.

Bedoeling
De posters verwijzen naar de website www.gendertwijfel.nl waar een manifest te vinden is waarin bezwaren tegen de nieuwe wet, vanuit verschillende hoeken van de samenleving, zijn opgesomd. De bedoeling van posters en manifest is een fatsoenlijk, inhoudelijk debat over een wet die omstreden is, slecht doordacht en in bepaalde situaties zelfs gevaarlijk. Daarom zou zorgvuldigheid voorop moeten staan, omdat het gaat over de toekomst van iedereen in Nederland, in het bijzonder van kwetsbare groepen jongeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *