Campagne Gendertwijfel: ‘Neem geen genoegen met een slap en doorzichtig compromis’

De campagne Gendertwijfel heeft met gemengde gevoelens het debat over de Transgenderwet gevolgd. Het was enerzijds verheugend te zien dat het inhoudelijke, maatschappelijke debat zoals dat de laatste weken op gang is gekomen, tot in de Tweede Kamer bleek te zijn doorgedrongen. Maar de ideologische verschillen zijn sterk en die hebben het debat bemoeilijkt. Progressieve fracties, die het wetsvoorstel afdoen als een ‘administratieve handeling’, hebben dat mantra niet overeind kunnen houden. De nieuwe Transgenderwet staat zeker niet op zichzelf, er is veel meer aan de hand. De werkelijkheid is ingewikkelder dan hun ideologische kijk op ‘rechten’ en ‘zelfbeschikking’ zou doen vermoeden.

Tussen de uitgesproken voorstanders op links en de uitgesproken tegenstanders op rechts staan VVD en CDA, die gisteravond en vanmorgen hun vragen en bedenkingen tegen de nieuwe wet duidelijk hebben gemaakt. Zij bepleiten terecht het belang van het deskundigenoordeel en een mogelijke heroverweging van de leeftijdsgrens van 16 jaar. Zij doen dit (terecht!) omdat het bij deze wet gaat over een groep kwetsbare, jonge mensen, die niet altijd alle gevolgen van hun keuzes kunnen overzien. Dat is in lijn met wat John Stuart Mill in het handboek van het liberale denken schreef (Over vrijheid, 1859). Persoonlijke autonomie is een groot goed, zo stelde hij, maar we kunnen die vrijheid niet aan allen geven: ‘Mensen die nog niet buiten de zorg van anderen kunnen, moeten evenzeer tegen hun eigen handelingen worden beschermd als tegen leed van buitenaf’.

CDA en VVD: oplettenheid geboden
Het uitstel van het vervolg van het debat kan een trucje zijn om de coalitiepartners VVD en CDA naar een compromis te masseren. Maar hopelijk houden deze partijen voet bij stuk en helpen zij het huidige wetsvoorstel niet aan een meerderheid, bijvoorbeeld door zich tevreden te stellen met een slap en doorzichtig compromis over de deskundigenverklaring.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *