Onderzoek Transgenderwet legt enorme kloof bloot

Recent onderzoek van De Telegraaf bracht aan het licht dat Nederlanders de Transgenderwet afwijzen om met name de leeftijdsgrens. Met deze wet wordt het voor personen vanaf 16 jaar mogelijk om de vermelding van het geslacht in de geboorteakte – en ook het paspoort – te wijzigen zonder een verklaring van een deskundige. De campagne Gendertwijfel: “Dit onderzoek legt opnieuw bloot hoe groot de kloof is tussen de gewone burger en de overheid. Behalve een grondig debat en gedegen onderzoek ontbreekt ook de verbinding met de burgers.”

78% van de deelnemers aan het onderzoek van De Telegraaf is tegen de komst van de nieuwe Transgenderwet. De stelling waarop lezers mochten reageren, luidde: Is de nieuwe Transgenderwet een belangrijke stap naar erkenning van transgenders? In maart dit jaar onderzocht onafhankelijk onderzoeksbureau DirectResearch ook al de mening van de Nederlandse burger. Net als in De Telegraaf zijn de resultaten gelijk: de Nederlander is zeer sceptisch over de nieuwe Transgenderwet.

Jongeren verdienen beter
De nieuwe Transgenderwet biedt een ‘oplossing’ voor een niet bestaand probleem. De huidige procedure biedt waarborgen tegen fouten en misbruik. Het wegnemen van die waarborgen is onnodig, onverstandig en gevaarlijk. We lopen het gevaar, zo blijkt, om al dan niet uit ideologische overwegingen te experimenteren met een kwetsbare groep (jonge) mensen die beter verdienen. We lopen tegelijk het gevaar dat we mensen die lijden rond hun geslacht en gender ervaren, niet op een zorgvuldige en goede manier te helpen. Daarom roept de campagne Gendertwijfel steeds weer op tot een grondig debat. Ook is het goed oog en oor voor de mening van burgers te houden, zodat de kloof tussen diezelfde burger en overheid niet nodeloos groter wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *